Top banner

Lånke Menighetshus

Velkommen til Lånke Menighetshus


Lånke menighetshus er flott forsamlingshus som brukes mye til dåpsselskap, minnesamvær og bursdager. Det leies også ofte ut til lokale lag og foreninger.

Lånke menighetshus ligger ved siden av Lånke kirke og eies av Lånke menighet.

Det er mulig å leie enten hovedetasjen, sokkeletasjen eller hele huset til ulike arrangementer.

I hovedetasjen kan det dekkes til 100 personer (Det har ved noen anledninger vært dekket på til 130). 
I sokkeletasjen kan det dekkes til ca 25 personer.

Menighetshuset er godt utstyrt med det som trengs til et selskap (både til matlaging og dekking av bord).