Lånke Menighetshus
Bestemmelser om bruk av lokalene:

1. Det er ikke lov å bruke andre rom eller annet utstyr enn det som er avtalt.
 
2. Alkohol og røyking er ikke tillatt
 
3. Leier må erstatte alle skader som oppstår på huset, inventar eller utstyr.
 
4. Dersom lokalene ikke tilbakeleveres i kontraktsmessig stand vil leier bli belastet med kr.
500 pr. påbegynt time. Minimum kr. 500for å klargjøre lokalene til neste bruker.

5. Dersom nøkkel blir borte må leier betale kr. 3000 i erstatning.

6. Utleier har intet ansvar ved tap eller skade på private eiendeler som er medbrakt til huset.
 
7. Før avreise må alle rom ryddes og tømmes for søppel.
Stoler og bord settes tilbake på plass.
Papirkurver må tømmes i søppelkassene utenfor hovedinngangsdøren.
Vinduer og dører må lukkes ved arrangementets slutt.
 
8. Nøkkel hentes hos Rigmor Laanke før arrangementets start og må leveres tilbake Rigmor Laanke umiddelbart etter arrangementet.
 
9. Dersom det i bookingen krysses av for rabbatert leie uten at dette er avtalt, vil leietaker bli fakturert etter veilednende priser.
 
10. Vi tar forbehold om at prisene kan justeres ved hvert årsskifte.