Lånke Menighetshus

Lånke menighetshus er flott forsamlingshus som brukes mye til dåpsselskap, minnesamvær og bursdager. Det leies også ofte ut til lokale lag og foreninger.

Lånke menighetshus ligger ved siden av Lånke kirke og eies av Lånke menighet.

Det er mulig å leie enten hovedetasjen, sokkeletasjen eller hele huset til ulike arrangementer.

I hovedetasjen kan det dekkes til 100 personer (Det har ved noen anledninger vært dekket på til 130). 
I sokkeletasjen kan det dekkes til ca 25 personer.

Menighetshuset er godt utstyrt med det som trengs til et selskap (både til matlaging og dekking av bord).

Utleiepriser:

Leie av 1.etg                               kr. 1950,-

Leie av sokkel                             kr.   950,-


Rens av duker pr stk.                   kr.   200,- (skriv i kommentarfelt ved booking, dersom duker vil leies)


Leie av sokkel, lag/foreninger       kr.   500,-

Leie av 1.etg, lag/foreninger         kr. 1000,-

Menighetens eget arbeid               kr 0,-

Ønsker du å leie hele huset i flere dager, ta kontakt med Kristine Setran tlf 95 21 14 10

Dersom det skal være matservering, kan du enten stå for dette selv, eller vi kan være behjelpelig med folk som ordner mat og servering.