Top banner

Lånke Menighetshus

Bestemmelser om bruk av lokalene:

1. Det er ikke lov å bruke andre rom eller annet utstyr enn det som er avtalt.
 
2. Røyking og inntak av alkohol er ikke tillatt
 
3. Leier må erstatte alle skader som oppstår på huset, inventar eller utstyr.
 
4. Dersom lokalene ikke tilbakeleveres i kontraktsmessig stand,
vil leier bli belastet med kr. 500,- pr. påbegynte time
for å klargjøre lokalene til neste bruker.

5. Dersom nøkkel blir borte må leier betale kr. 3000,- i erstatning.

6. Utleier har intet ansvar ved tap eller skade på private eiendeler som er medbrakt til huset.
 
7. Før avreise må alle rom ryddes og tømmes for søppel.
Stoler og bord settes tilbake på plass.
Papirkurver må tømmes i søppelkassene utenfor hovedinngangsdøren.
Vinduer og dører må lukkes ved arrangementets slutt.
 
8. Informasjon om henting/ avlevering av nøkkel blir sendt på e-post
 
9. Dersom det i bookingen krysses av for rabattert leie uten at dette er avtalt, vil leietaker bli fakturert etter veiledende priser.
 
10. Vi tar forbehold om at prisene kan justeres ved hvert årsskifte.